Jantar z mojej wyobraźni.

Jantar z mojej wyobraźni.

Jantar i marionetki czasu

Jak powstał tytuł?

Brak komentarzy: